یک روش عددی تجربی برای برآورد انتقال حرارت در کوره بریجمن

عنوان انگلیسی: An experimental-numerical method for estimating heat transfer in a Bridgman furnace عنوان ترجمه فارسی: نام ژورنال:Applied Thermal Engineering سال انتشار: 2014 تعداد صفحات مقاله انگلیسی:11 تعداد صفحات ترجمه فارسی:28 a b s t r a c tDirec|50465106|nabtime|کوره بریجمن,Bridgman furnace,برآورد انتقال حرارت,experimental_numerical method,Inverse heat transfer
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان یک روش عددی تجربی برای برآورد انتقال حرارت در کوره بریجمن آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

عنوان انگلیسی: An experimental-numerical method for estimating heat transfer in a Bridgman furnace عنوان ترجمه فارسی: نام ژورنال:Applied Thermal Engineering سال انتشار: 2014 تعداد صفحات مقاله انگلیسی:11 تعداد صفحات ترجمه فارسی:28 a b s t r a c tDirect measurement of heat flux and heat transfer coefficients in a Bridgman furnace is not alwayspossible using traditional methods. This study characterised a vertical tubular Bridgman furnace usingexperimental data so that the estimated heat flux and heat transfer coefficients may be used in simulationsof future...